Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej w Lublinie

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej powstał w 1960 roku jako jeden z cechów branżowych w efekcie likwidacji Związku Cechów Lubelskich. Cech jest samodzielną i samorządową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną skupiającą członków reprezentujących rzemiosła liczące czterdzieści pięć zawodów, wśród których najliczniejszą grupę stanowią rzemiosła branży budowlanej i drzewnej. Cech działa na podstawie Statutu Cechu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Cechu.

Pomieszczenia do wynajęcia:
  • pokoje biurowe
  • sale na szkolenia i konferencje
Przystępne ceny.
Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły

Cele Cechu zostały określone w statucie, są to: ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Cechu wobec organów i instytucji państwowych, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej, utrwalanie więzi środowiskowych i etyki rzemieślniczej, nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych zatrudnionych w zakładach członków Cechu oraz działania na rzecz przestrzegania prawa w szczególności przepisów Ustawy o Rzemiośle. Realizacja celów Cechu odbywa się poprzez podejmowanie szeregu działań i aktywności określonych w statucie Cechu zmierzających do umocnienia organizacji i integracji środowiska rzemieślników zrzeszonych w Cechu.

W dniach 27-28 czerwca 2020 organizujemy doroczną pierlgrzymkę autokarową rzemiosła na Jasną Górę. Szcegółowe informacje można uzyskać w Cechu. Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce oraz innych imprezach organizowanych przez Cech.

 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej w Lublinie
tel. (81) 532-08-10, cechbudowlany@wp.pl
Rynek 2, Lublin