Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej w Lublinie

Organy Cechu:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Cechowy

Skład Zarządu od 2014 – 2018:

 • Florian Żwirek – Starszy Cechu
 • Ryszard Trębicki – Podstarszy Cechu
 • Nastaj Tomasz – Sekretarz
 • Klimek Kazimierz – Skarbnik
 • Pluta Kazimierz – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej: 2014 - 2018:

 • Stanisław Sagan – Przewodniczący
 • Dariusz Grzesiak – Członek
 • Roman Rodak – Członek

Skład Sądu Cechowego: 2014 – 2018:

 • Wacław Bujek – Przewodniczący
 • Wacław Nowak – Członek
 • Tadeusz Puła – Członek
 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej w Lublinie
tel. (81) 532-08-10, cechbudowlany@wp.pl
Rynek 2, Lublin